Блистеркарти - използват се като опаковки за промишлени стоки, като могат да бъдат с различна форма и дизайн по задание на клиента.

За производството на блистеркарти може да се използва блистер лак. Блистер лакът се използва като основа за по-добро залепване на издути полимери върху картон. Лакът се нанася върху частите от картона, върху които трябва да се залепи полимерният детайл.

Блистер карти
Вложки