Продава се цялостна CTP система CRON

CTP системата включва:

Autoloader AL46-50M3, Ser. # AL4601510055, Year 2016 - ПРОДАДЕН! Наличен друг за продажба тук.

CRON CTP Platesetter UVP4696G, Ser. # UV013P812861Z, Year 2014 - ПРОДАДЕН! Наличен друг за продажба тук.

Punching Bridge BGP-46-D4, Ser. # BGP017P803086-D4, Year 2017 - ВСЕ ОЩЕ НАЛИЧЕН!

За повече информация: vnikolov@dunavpress.com, office@dunavpress.com