Продава се цялостна CTP система

CTP системата включва:

1.1. 1 бр. BasysPrint UV-Setter 851-F

Максимален формат на плаките: 940 x 1150 mm, Резолюция: 1500 dpi

1.2. 1 бр. PC за UV-Setter сървър
1.3. 1 бр. Ttif preview

2.1. 1 бр. BasysPrint Navigator GPS
2.2. 1 бр. CIP 3
2.3. 1 бр. Trap Pro
2.4. 1 бр. HDS
2.5. 1 бр. H/W PC за Navigator RIP

3. 1 бр. off-line Glunz & Jensen Gecko 85C plate processor включително маса за подаване и маса за отвеждане

За повече информация: vnikolov@dunavpress.com, office@dunavpress.com