Експонация на форми

Предлагаме на нашите клиенти експонация на офсетови форми.

За контакти по експонацията на форми за офсетов печат:

Росен Козлев, тел. (082) 880 252, rkozlev@dunavpress.com, prepress@dunavpress.com