Продажби през последните години

Дунав прес АД реализира устойчиво развитие през последните 5 години. Приходите на дружеството през този период са нараснали над 2 пъти. Извършените инвестиции в дружеството за последните 3 години възлизат на 5 милиона евро, което оказва фундаментално влияние на производителността на труда и качеството на предлаганата продукция. Технологичните предимства на дружеството в следствие на направените инвестиции са основна предпоставка за неговото положително развитие.

Тези сериозни инвестиции са направени с подкрепата на Европейския фонд за Регионално развитие.