Облагородяване

Компанията предлага на своите клиенти лакиране с отлично качество както на цялата повърхност, така и частично (избирателно) лакиране, обхващащо определени зони от повърхността на изделието. Различните видове лакиране могат да се изпълнят със следните видове лакове:

  • Лакове на водна основа;
  • UV лакове;
  • Лакове с ниска миграция;
  • Peel off - специален лак, който позволява лесно отлепяне на етикета;
  • Scratch off - скриване (под слой лак или мастило) на информация, която може да бъде видяна само след като слоят се изтрие;
  • Флуоресцентни лакове и мастила (флуоресцират под "черна светлина");
  • Ароматни лакове - безцветен лак, който отделя аромат при търкане (в т.ч. кафе, тютюн, плодове, растения и т.н.).

Екипът на Дунав прес изразява готовност да консултира клиентите си относно използването на различните видове лакове.