Щанциране

Щанц автомати – 3 броя
2 x Bobst Novacut 106,
Heidelberg Varimatrix 105

  • Възможност за полагане на Брайл
  • Отлично щамповане и полагане на релеф
  • Скорост на щанциране около 7 000 листи за час