Качествените мастила

В "Дунав прес" работи една от най-модерните смесителни станции за мастила в Централна и Източна Европа. Тя разполага със специализирано оборудване и софтуер, позволяващи изпълнение на най-важните технологични операции:

  • анализ на каталожни и клиентски цветове;
  • синтезиране и рецептиране на мастила с дефинирания цвят;
  • печатни проби на мастила върху реалния субстрат на тиражите;
  • автоматично дозиране и смесване на компонентните на мастила и регулиране на вискозитета им и тяхната наситеност.

Чрез специална опция в софтуера на рецептиращия компютър, Станцията извършва преработка на остатъци от мастила, което дава преки финансови резултати, намалява отпадъците и подобрява общите екологични характеристики на печатния процес.

Анализ Формулиране Проби на мастила Дозиране Смесване