Качественото мастило - гаранция за качество на продукцията

В Дунав прес се намира една от най-модерните смесителни станции за офсетови мастила в Централна и Източна Европа. Тя разполага със специални фотометри за формулиране и прецизно смесване на цветове  Pantone и най-разнообразни клиентски цветове.
Благодарение на това се постига пълно съответствие с референтния цвят и оптимизирано постоянство и повторяемост.