Условия за ползване на уеб сайта на Дунав прес АД

 

Достъпът до сайта и използването му са подчинени на настоящите общи условия, описани по-долу, както и на приложимите закони. Връзката и достъпът до сайта www.dunavpress.com предполагат цялостното и безусловно приемане от страна на интернет потребителя на всички разпоредби на настоящите общи условия.

 

Съдържание на сайта

Съдържанието на уеб страниците на „Дунав прес” АД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на „Дунав прес” АД освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на „Дунав прес” АД на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на „Дунав прес” АД за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

 

Точност и истинност на информацията

„Дунав прес” АД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. „ Дунав прес” АД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях „ Дунав прес” АД не носи отговорност.

 

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници, както и за настъпилите щети или загуби при ползване на информацията в тях, с изключение на изрично предвидените в българското законодателство.

 

Линкове към други уеб страници и сайтове

Уеб страниците на www.dunavpress.com могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като „Дунав прес” АД няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.
 

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на „Дунав прес” АД или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.
Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на „Дунав прес” АД, Вие приемате следните условия:
а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. Дунав прес АД не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. „Дунав прес” АД може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
 

Актуализация

„Дунав прес” АД си запазва правото да променя и актуализира без предупреждение настоящите Общи условия и всички елементи, продукти или услуги, представени в сайта. При всяко посещение на сайта, интернет потребителите трябва да се запознават с  настоящите условия.

 

Кукита (Cookies)

Сайтът използва система от кукита. В тази връзка, ние информираме интернет потребителя, че при посещенията му в сайта, автоматично могат да бъдат инсталирани кукита в неговия интернет браузър.

Ние изпращаме едно или повече кукита (или бисквитки), които представляват файлове с малък размер, съдържащи кратък текст, до Вашия компютър и или до друг уред, за да идентифицираме Вашия браузър по уникален начин.

Кукитата записват как използвате интернет сайта: колко време стоите в сайта, кога напускате сайта и кои страници разглеждате. Кукитата в никакъв случай не съдържат поименна информация.

Потребителите на Сайта могат да дезактивират изпращането на кукита като променят параметрите в техния интернет браузър.