Доказателство за висок професионализъм на работещите в "Дунав прес" е и полученият лиценз от Министерството на финансите за производство на ценни книжа номер D-26-00-0052. Съчетан с технологичните възможности за перфорация, номерация и поставяне на холограмно изображение, прави желанието на клиента за изработка на акции, билети, ваучери за храна или друг вид книжа под контрола на Министерството на финансите в "Дунав прес" осъществимо.