Сертифицирани цветни проби

Системата е произведена от CGS PUBLISHING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL - САЩ и е базирана на концепцията ORIS (Open Reproduction on Industry Standard) и нейното главно предназначение е да осигурява на нашите бизнес клиенти сертифицирани цветни проби за офсетовия печат.

Кратка характеристика на сертифицираните офсетови цветни проби:

 • пробите се изработват в съответствие с полиграфическите показатели, дадени в стандарт ISO 12647-2 и в свързаните с него спецификации FOPGRA 39 И FOGRA 47.
 • пробите се изпълняват върху материал, специално сертифициран за това. За да се обезпечи по-голяма непрозрачност се използва субстрат с площна маса над 210 г/м².
 • тъй като масовите полиграфически хартии и картони съдържат в състава си оптически избелващи агенти, субстратът съдържа такива, за да симулира по-точно техните характеристики. 

Стандратни формати на сертифицираните цветни проби:

 • формат А4 – на сертифициран субстрат 250 г/м², полуматов;
 • формат А3 – на сертифициран субстрат 250 г/м², полуматов.
 • по желание на клиента и след задължителна консултация с нашите специалисти се изработват и нестандартни разпечатки с широчина до 43 см и дължина съобразно нуждите на клиента.

Опции за оформителски ефекти:

За да се постигне "металиков ефект", върху пробите могат да се отпечатат симулативно и бронзови разцветки, отговарящи на стандартните седем бронза от каталога pantone plus. Тази опция изисква по-голямо време за изпълнение и специална технология, поради което времето за изготвяне на проба и цената са различни от стандартните и задължително се уточняват с нас предварително!

Сертифицирани цветни проби се изработват от файлове в следните формати:

 • PDF, PDF/X (composite or separated);
 • Post Script (composite or separated) EPS;
 • DCS (single file or multiple files);
 • TIFF (with spot colors), TIFF/ IT;
 • JPEG, GIF, PNG и Bitmap.

Ценообразуване:

Цената се формира на база на площта на пробата, като се включват и допълнителните разходи, отчитащи спектралното измерване на пробата, издаването на обективен машинен сертификат за съотвествие със стандарт, или формирани на основа на даден специфичен формат, отличаващ се от стандартните.

За контакти по изработката на сертифицираните проби:

Технолог Албена Ненова, тел. (082) 880 328, anenova@dunavpress.com

Технолог Пламенка Проданова, тел. (082) 880 214, pprodanova@dunavpress.com

Ръководител "Предпечат" Росен Козлев, тел. (082) 880 252, rkozlev@dunavpress.com