Сертифицирани цветни проби

ПРЕЗ МАРТ 2018 г. "ДУНАВ ПРЕС" АД ИНСТАЛИРА И ПУСНА В ДЕЙСТВИЕ СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА ЗА ПЕЧАТ НА СЕРТИФИЦИРАНИ ЦВЕТНИ ПРОБИ. ТЯ Е ПРОИЗВЕДЕНА ОТ CGS PUBLISHING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL - САЩ И Е БАЗИРАНА НА КОНЦЕПЦИЯТА ORIS (Open Reproduction on Industry Standard).

            ИНСТАЛИРАНАТА СИСТЕМА Е ГЪВКАВ, НАСТРОЙВАЩ СЕ СПОРЕД ТЕХНОЛОГИЯТА КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧВАЩ ПОСЛЕДЕН КЛАС АПАРАТНО ОСИГУРЯВАНЕ, СЪВРЕМЕННО ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ И СПЕЦИАЛНИ НОСИТЕЛИ (СУБСТРАТИ) ЗА ИЗОБРАЖЕНИЕТО.

            ГЛАВНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА Е ДА ОСИГУРЯВА НА НАШИТЕ БИЗНЕС КЛИЕНТИ СЕРТИФИЦИРАНИ ЦВЕТНИ ПРОБИ ЗА ОФСЕТОВИЯ ПЕЧАТ.

 

            КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ОФСЕТОВИ ЦВЕТНИ ПРОБИ

            * ПРОБИТЕ СЕ ИЗРАБОТВАТ В СЪОТВЕСТВИЕ С ПОЛИГРАФИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ДАДЕНИ В СТАНДАРТ ISO 12647-2 И В СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО СПЕЦИФИКАЦИИ FOPGRA 39 И FOGRA 47.

            * ПРОБИТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ВЪРХУ МАТЕРИАЛ, СПЕЦИАЛНО СЕРТИФИЦИРАН ЗА ТОВА. ЗА ДА СЕ ОБЕЗПЕЧИ ПО-ГОЛЯМА НЕПРОЗРАЧНОСТ СЕ ПОЛЗВА СУБСТРАТ С ПЛОЩНА МАСА НАД 210 г/м² .

            * ТЪЙ КАТО МАСОВИТЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИ ХАРТИИ И КАРТОНИ СЪДЪРЖАТ В СЪСТАВА СИ ОПТИЧЕСКИ ИЗБЕЛВАЩИ АГЕНТИ, СУБСТРАТЪТ СЪДЪРЖА ТАКИВА, ЗА ДА СИМУЛИРА ПО-ТОЧНО ТЕХНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

 

            * СТАНДРАТНИ ФОРМАТИ НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЦВЕТНИ ПРОБИ:

            - ФОРМАТ А4 – НА СЕРТИФИЦИРАН СУБСТРАТ 250 г/кв м, ПОЛУМАТОВ;

            - ФОРМАТ А3 – НА СЕРТИФИЦИРАН СУБСТРАТ 250 г/кв м, ПОЛУМАТОВ.

 

            * ОПЦИИ ЗА ФОРМАТ:

            ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА И СЛЕД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ С НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ СЕ ИЗРАБОТВАТ И НЕСТАНДАРТНИ РАЗПЕЧАТКИ С ШИРОЧИНА ДО 43 см И ДЪЛЖИНА СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТА.

 

            * ОПЦИИ ЗА ОФОРМИТЕЛСКИ ЕФЕКТИ:

            ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ "МЕТАЛИКОВ ЕФЕКТ", ВЪРХУ ПРОБИТЕ МОГАТ ДА СЕ ОТПЕЧАТАТ СИМУЛАТИВНО И БРОНЗОВИ РАЗЦВЕТКИ, ОТГОВАРЯЩИ НА СТАНДАРТНИТЕ СЕДЕМ БРОНЗА ОТ КАТАЛОГА PANTONE PLUS. ТАЗИ ОПЦИЯ ИЗИСКВА ПО-ГОЛЯМО ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СПЕЦИАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ, ПОРАДИ КОЕТО ВРЕМЕТО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОБА И ЦЕНАТА СА РАЗЛИЧНИ ОТ СТАНДАРТНИТЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ УТОЧНЯВАТ С НАС ПРЕДВАРИТЕЛНО!

 

            * РАБОТНИ ФАЙЛОВЕ:

            СЕРТИФИЦИРАНИ ЦВЕТНИ ПРОБИ СЕ ИЗРАБОТВАТ ОТ ФАЙЛОВЕ В СЛЕДНИТЕ ФОРМАТИ:

            PDF, PDF/X (composite or separated);

            Post Script (composite or separated) EPS;

            DCS (single file or multiple files);

            TIFF (with spot colors), TIFF/ IT;

             JPEG, GIF, PNG и Bitmap.

 

            * ЦЕНООБРАЗУВАНЕ:

             ЦЕНАТА СЕ ФОРМИРА НА БАЗА НА ПЛОЩТА НА ПРОБАТА, КАТО СЕ ВКЛЮЧВАТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ, ОТЧИТАЩИ СПЕКТРАЛНОТО ИЗМЕРВАНЕ НА ПРОБАТА, ИЗДАВАНЕТО НА ОБЕКТИВЕН МАШИНЕН СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕСТВИЕ СЪС СТАНДАРТ, ИЛИ ФОРМИРАНИ НА ОСНОВА НА ДАДЕН СПЕЦИФИЧЕН ФОРМАТ, ОТЛИЧАВАЩ СЕ ОТ СТАНДАРТНИТЕ.

 

            * ЗА КОНТАКТИ ПО ИЗРАБОТКАТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ПРОБИ:

               ТЕХНОЛОГ ……………………………… Албена Ненова, тел. (082) 880 328, anenova@dunavpress.com

               ТЕХНОЛОГ ……………………………… Мая Георгиева, тел. (082) 880 274, mgeorgieva@dunavpress.com

               ТЕХНОЛОГ ……………………… Пламенка Проданова, тел. (082) 880 214, pprodanova@dunavpress.com

                РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПРЕДПЕЧАТ" ……… Росен Козлев, тел. (082) 880 252, rkozlev@dunavpress.com