"ДУНАВ ПРЕС" АД

"Дунав прес" е най-голямата печатница на Балканите производител на опаковки за фармацевтичната индустрия.

С капацитета си от 650 милиона опаковки годишно, фирмата се нарежда сред първите 10 завода производители на кутии за фармацията в Европа.

"Дунав прес" е един от лидерите в българската полиграфическа промишленост и вече 150 години изпълнява основната си мисия - да предоставя качествени полиграфически услуги на своите клиенти, като съчетава традиции и високо качество.

За контакти

"Дунав прес" АД
бул. "Липник" 129
7005 Русе

тел.: (082) 880260
e-mail: office@dunavpress.com

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002-0007-C01
2023-06-26 г.
  На 26.06.2023 г., „ДУНАВ ПРЕС“ АД изпълни дейностите по ДБФП BG16RFOP002-6.002-0007-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на… още...
Договор BG16RFOP002-6.002-0007-C01
2022-09-21 г.
  На 16.09.2022 г., „ДУНАВ ПРЕС“ АД подписа договор BG16RFOP002-6.002-0007-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване… още...
ГОДИШНИ НАГРАДИ НА СПИСАНИЕ ПОЛИГРАФИЯ ЗА 2020 Г.
2021-01-26 г.
КАТЕГОРИИ: Образователен принос ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РОСИЦА САРДЖЕВА Доц. д-р инж. Росица Сарджева е преподавала различни дисциплини в специалност  „Полиграфия“ на ТУ – София, ф-л Пловдив. Била е дългогодишен хоноруван преподавател в специалност „Книгоиздаване“… още...