ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА "ДУНАВ ПРЕС" АД

"Дунав прес" е наследник на печатница "Дунав", основана в Русе през 1864 година, която днес е модерно дружество, където постоянно се повишават уменията на работещите и се подобряват условията на работната среда. "Дунав прес" работи с водещи технологии и производители на световно ниво.

"Дунав прес" е един от лидерите в българската полиграфическа промишленост и вече 150 години изпълнява основната си мисия - да предоставя качествени полиграфически услуги на своите клиенти, като съчетава традиции и високо качество.

За контакти

"Дунав прес" АД
бул. "Липник" 129
7005 Русе

тел.: (082) 880260
факс: (082) 880360
e-mail: office@dunavpress.com

Русе - "Малката Виена"

В русенска гимназия въвеждат специалност „Полиграфия“
22.02.2019 г.
Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“, гр. Русе въвежда специалност „Полиграфия“, която е защитена и е с дуална форма на обучение. Това ще е единственото училище в Североизточна България, което ще предлага подобно обучение.… още...
ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)
22.01.2019 г.
      Дата на публикация: 22.01.2019 г. за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0031-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Дунав прес“ АД“   На 22.01.2019г. от 11:00ч., в гр. Русе се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране… още...
ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)
10.01.2019 г.
      Дата на публикация: 10.01.2019 г. за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0031-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Дунав прес“ АД“   На 22.01.2019г. от 11:00ч. в заседателна зала, намираща се в сградата на печатница „Дунав прес“ АД, бул.… още...