ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА "ДУНАВ ПРЕС" АД

"Дунав прес" е наследник на печатница "Дунав", основана в Русе през 1864 година, която днес е модерно дружество, където постоянно се повишават уменията на работещите и се подобряват условията на работната среда. "Дунав прес" работи с водещи технологии и производители на световно ниво.

"Дунав прес" е един от лидерите в българската полиграфическа промишленост и вече 150 години изпълнява основната си мисия - да предоставя качествени полиграфически услуги на своите клиенти, като съчетава традиции и високо качество.

За контакти

"Дунав прес" АД
бул. "Липник" 129
7005 Русе

тел.: (082) 880260
факс: (082) 880360
e-mail: office@dunavpress.com

Русе - "Малката Виена"

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
15.05.2017 г.
      Дата на публикация: 15.05.2017 г. На 19.05.2017 г. от 13:00 ч. в сградата на ДУНАВ ПРЕС АД, гр. Русе ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписаният договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0197-C01/20.06.2016г. между МИ и ДУНАВ ПРЕС АД по проект: „Подобряване… още...
„Дунав прес“ АД притежава сертификат по ISO 14001:2015
12.10.2016 г.
„Дунав прес“ АД вече е сертифицирана по ISO 14001:2015, чийто основен акцент е идентифицирането и оценката на аспектите по отношение на околната среда, като по този начин организацята се стреми да намали негативните въздействия от дейността си. ISO 14001 определя изискванията към… още...
Известие за открита процедура чрез "Избор с публична покана"
01.09.2016 г.
      Дата на публикация: 01.09.2016 г. Известие за открита процедура чрез "Избор с публична покана" по Договор BG16RFOP002-2.001-0197-C01/20.06.2016 г. "Подобряване на производствения капацитет в ДУНАВ ПРЕС АД", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации… още...