В русенска гимназия въвеждат специалност „Полиграфия“
22.02.2019 г.
Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“, гр. Русе въвежда специалност „Полиграфия“, която е защитена и е с дуална форма на обучение. Това ще е единственото училище в Североизточна България, което ще предлага подобно обучение.… още...
ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)
22.01.2019 г.
      Дата на публикация: 22.01.2019 г. за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0031-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Дунав прес“ АД“   На 22.01.2019г. от 11:00ч., в гр. Русе се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране… още...
ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)
10.01.2019 г.
      Дата на публикация: 10.01.2019 г. за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0031-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Дунав прес“ АД“   На 22.01.2019г. от 11:00ч. в заседателна зала, намираща се в сградата на печатница „Дунав прес“ АД, бул.… още...
ДУНАВ ПРЕС АД подписа договор BG16RFOP002-3.004-0031-C01
03.12.2018 г.
      Дата на публикация: 03.12.2018 г. На 03.12.2018 г. между Министерство на икономиката и „Дунав прес” АД се подписа договор BG16RFOP002-3.004-0031-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Повишаване на ресурсната ефективност в "Дунав прес" АД“. Предметът… още...
„Дунав прес“ получи Удостоверение за зелена енергия за трета поредна година
10.07.2018 г.
„Дунав прес“ АД продължава традицията да използва 100% енергия от възобновяеми източници. По този начин компанията затвърждава своята визия за по-чиста околна среда при производството на изделия от хартия и картон. Сертификатът, издаден от „Енерго-ПРО“ се води в публичен… още...
Тръжна документация
09.07.2018 г.
      Дата на публикация: 10.07.2018 г. Тръжна документация във връзка с провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на шестцветна офсетова листова печатна машина с две лакиращи секции - 1 брой.“ Линк към тръжната документация… още...
"ДУНАВ ПРЕС" АД ПУСНА В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМА ЗА ПЕЧАТ НА СЕРТИФИЦИРАНИ ЦВЕТНИ ПРОБИ
16.04.2018 г.
ПРЕЗ МАРТ 2018 г. "ДУНАВ ПРЕС" АД ИНСТАЛИРА И ПУСНА В ДЕЙСТВИЕ СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА ЗА ПЕЧАТ НА СЕРТИФИЦИРАНИ ЦВЕТНИ ПРОБИ. ТЯ Е ПРОИЗВЕДЕНА ОТ CGS PUBLISHING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL - САЩ И Е БАЗИРАНА НА КОНЦЕПЦИЯТА ORIS (Open Reproduction on Industry Standard).             ИНСТАЛИРАНАТА… още...
ДУНАВ ПРЕС АД подписа договор BG05M9OP001-1.021-150
01.03.2018 г.
  Дата на публикация: 01.03.2018 г. Фирма „Дунав прес” АД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.021-150 по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица” – КОМПОНЕНТ II, която се изпълнява в рамките на Оперативна… още...
„Дунав прес“ АД сключи договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
28.02.2018 г.
Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова връчи на Изпълнителния директор на „Дунав прес“ АД г-н Николай Алексиев, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,… още...
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
13.12.2017 г.
      Дата на публикация: 13.12.2017 г. На 20.12.2017 г. от 13:00 ч. в сградата на ДУНАВ ПРЕС АД, гр. Русе ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0440-C01/24.11.2017 г. между МИ и ДУНАВ ПРЕС АД по проект: „Подобряване… още...