ДУНАВ ПРЕС АД подписа договор BG16RFOP002-3.004-0031-C01
03.12.2018 г.
      Дата на публикация: 03.12.2018 г. На 03.12.2018 г. между Министерство на икономиката и „Дунав прес” АД се подписа договор BG16RFOP002-3.004-0031-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Повишаване на ресурсната ефективност в "Дунав прес" АД“. Предметът… още...
„Дунав прес“ получи Удостоверение за зелена енергия за трета поредна година
10.07.2018 г.
„Дунав прес“ АД продължава традицията да използва 100% енергия от възобновяеми източници. По този начин компанията затвърждава своята визия за по-чиста околна среда при производството на изделия от хартия и картон. Сертификатът, издаден от „Енерго-ПРО“ се води в публичен… още...
Тръжна документация
09.07.2018 г.
      Дата на публикация: 10.07.2018 г. Тръжна документация във връзка с провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на шестцветна офсетова листова печатна машина с две лакиращи секции - 1 брой.“ Линк към тръжната документация… още...
"ДУНАВ ПРЕС" АД ПУСНА В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМА ЗА ПЕЧАТ НА СЕРТИФИЦИРАНИ ЦВЕТНИ ПРОБИ
16.04.2018 г.
ПРЕЗ МАРТ 2018 г. "ДУНАВ ПРЕС" АД ИНСТАЛИРА И ПУСНА В ДЕЙСТВИЕ СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА ЗА ПЕЧАТ НА СЕРТИФИЦИРАНИ ЦВЕТНИ ПРОБИ. ТЯ Е ПРОИЗВЕДЕНА ОТ CGS PUBLISHING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL - САЩ И Е БАЗИРАНА НА КОНЦЕПЦИЯТА ORIS (Open Reproduction on Industry Standard).             ИНСТАЛИРАНАТА… още...
ДУНАВ ПРЕС АД подписа договор BG05M9OP001-1.021-150
01.03.2018 г.
  Дата на публикация: 01.03.2018 г. Фирма „Дунав прес” АД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.021-150 по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица” – КОМПОНЕНТ II, която се изпълнява в рамките на Оперативна… още...
„Дунав прес“ АД сключи договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
28.02.2018 г.
Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова връчи на Изпълнителния директор на „Дунав прес“ АД г-н Николай Алексиев, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,… още...
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
13.12.2017 г.
      Дата на публикация: 13.12.2017 г. На 20.12.2017 г. от 13:00 ч. в сградата на ДУНАВ ПРЕС АД, гр. Русе ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0440-C01/24.11.2017 г. между МИ и ДУНАВ ПРЕС АД по проект: „Подобряване… още...
ДУНАВ ПРЕС АД подписа договор BG16RFOP002-3.001-0440-C01
11.12.2017 г.
      Дата на публикация: 30.11.2017 г. ДУНАВ ПРЕС АД на 24.11.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-3.001-0440-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на енергийната ефективност в Дунав прес АД“. Проектът… още...
„Дунав прес“ за втора година получи удостоверение за зелена енергия
30.08.2017 г.
„Дунав прес“ АД, гр. Русе, получи подновено удостоверение за зелена енергия от водещият търговец на българския свободен пазар на електроенергия, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни. Година по-рано, в края на юли 2016, печатницата стана третата компания в България, която получи удостоверение… още...
"Дунав прес" АД с нов сертификат по Стандарт FSC
03.08.2017 г.
Уважаеми Партньори, "Дунав прес" АД винаги следва своя ясна фирмена политика, насочена към опазване на околната среда.  Ето защо с удоволствие ви  информираме, че нашата Компания премина през юли 2017 година одит по Стандарт FSC-STD-40-004 и че от 01. 08. 2017 г. сме сертифицирани… още...