„Дунав прес“ за втора година получи удостоверение за зелена енергия
30.08.2017 г.
„Дунав прес“ АД, гр. Русе, получи подновено удостоверение за зелена енергия от водещият търговец на българския свободен пазар на електроенергия, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни. Година по-рано, в края на юли 2016, печатницата стана третата компания в България, която получи удостоверение… още...
"Дунав прес" АД с нов сертификат по Стандарт FSC
03.08.2017 г.
Уважаеми Партньори, "Дунав прес" АД винаги следва своя ясна фирмена политика, насочена към опазване на околната среда.  Ето защо с удоволствие ви  информираме, че нашата Компания премина през юли 2017 година одит по Стандарт FSC-STD-40-004 и че от 01. 08. 2017 г. сме сертифицирани… още...
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
15.05.2017 г.
      Дата на публикация: 15.05.2017 г. На 19.05.2017 г. от 13:00 ч. в сградата на ДУНАВ ПРЕС АД, гр. Русе ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписаният договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0197-C01/20.06.2016г. между МИ и ДУНАВ ПРЕС АД по проект: „Подобряване… още...
„Дунав прес“ АД притежава сертификат по ISO 14001:2015
12.10.2016 г.
„Дунав прес“ АД вече е сертифицирана по ISO 14001:2015, чийто основен акцент е идентифицирането и оценката на аспектите по отношение на околната среда, като по този начин организацята се стреми да намали негативните въздействия от дейността си. ISO 14001 определя изискванията към… още...
Известие за открита процедура чрез "Избор с публична покана"
01.09.2016 г.
      Дата на публикация: 01.09.2016 г. Известие за открита процедура чрез "Избор с публична покана" по Договор BG16RFOP002-2.001-0197-C01/20.06.2016 г. "Подобряване на производствения капацитет в ДУНАВ ПРЕС АД", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации… още...
„Дунав прес“ е третата компания в България, използваща 100 % зелена енергия
01.08.2016 г.
"Дунав прес" АД гр. Русе стана третият в България притежател на Удостоверение за зелена енергия, доказващо, че 100% от електроенергията, доставяна на компанията, е произведена от възобновяеми източници. Документът беше официално връчен от регионалния търговски директор… още...
В Дунав прес АД бе проведен информационен ден
14.07.2016 г.
      Дата на публикация: 14.07.2016 г. На 13.07.2016г. от 13:00 ч.в сградата на ДУНАВ ПРЕС АД, гр. Русе бе проведен информационен ден относно изпълнението на подписаният договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0197-C01/20.06.2016г. между МИ и ДУНАВ ПРЕС АД по проект: „Подобряване… още...
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
07.07.2016 г.
      Дата на публикация: 07.07.2016 г. На 13.07.2016г. от 13:00 ч.в сградата на ДУНАВ ПРЕС АД, гр. Русе ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписаният договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0197-C01/20.06.2016г. между МИ и ДУНАВ ПРЕС АД по проект: „Подобряване… още...
ДУНАВ ПРЕС АД на 20.06.2016 г. подписа договор BG16RFOP002-2.001-0197-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката
30.06.2016 г.
      Дата на публикация: 30.06.2016 г. ДУНАВ  ПРЕС  АД   на  20.06.2016  г.   подписа  договор   BG16RFOP002-2.001-0197-C01   за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения… още...
„Дунав прес” АД направи организационни промени и определи Владимир Митков за нов Търговски Мениджър и Стефан Тютюнджиев за нов Финансов Мениджър.
21.01.2016 г.
Като важни за нас партньори, ние бихме искали да ви информираме за последните организационни промени в „Дунав прес” АД.   С незабавна ефективност Владимир Митков заема позицията на Търговски Мениджър в „Дунав прес” АД. Благодарение на своите познания и седем годишен… още...