Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002-0007-C01
26.06.2023 г.
  На 26.06.2023 г., „ДУНАВ ПРЕС“ АД изпълни дейностите по ДБФП BG16RFOP002-6.002-0007-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на… още...
Договор BG16RFOP002-6.002-0007-C01
21.09.2022 г.
  На 16.09.2022 г., „ДУНАВ ПРЕС“ АД подписа договор BG16RFOP002-6.002-0007-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване… още...
ГОДИШНИ НАГРАДИ НА СПИСАНИЕ ПОЛИГРАФИЯ ЗА 2020 Г.
26.01.2021 г.
КАТЕГОРИИ: Образователен принос ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РОСИЦА САРДЖЕВА Доц. д-р инж. Росица Сарджева е преподавала различни дисциплини в специалност  „Полиграфия“ на ТУ – София, ф-л Пловдив. Била е дългогодишен хоноруван преподавател в специалност „Книгоиздаване“… още...
Списание Полиграфия: "ДУНАВ ПРЕС": "Да сме в европейската "А" лига при производителите на опаковки е най-голямото предизвикателство"
22.05.2020 г.
В новия брой на списание "Полиграфия" е публикувана статия за последните технологични новости в "Дунав прес" АД. Също така е публикувано интервю с г-н Николай Алексиев - изпълнителен директор на дружеството.   Към статията в списание Полиграфия Списание Полиграфия… още...