Изпълнителен директор
Николай Алексиев
тел.: (082) 880 201
e-mail: nalexiev@dunavpress.com

Производствен мениджър и Ръководител Информационно Осигуряване
Стефка Великова
тел.: (082) 880 200
e-mail: svelikova@dunavpress.com

Търговски мениджър
Владимир Митков
тел.: (082) 880 216
e-mail: vmitkov@dunavpress.com

Финансов мениджър
Стефан Тютюнджиев
тел.: (082) 880 235
e-mail: styutyundjiev@dunavpress.com

Ръководител Флексо производство и технологично обслужване на клиенти
Георги Йорданов
тел.: (082) 880 322
e-mail: gjordanov@dunavpress.com

Технически Мениджър и нови технологии
Венелин Николов
тел.: (082) 880 256
e-mail: vnikolov@dunavpress.com

Ръководител ЦПП и КП
Росен Козлев
тел.: (082) 880 252
e-mail: rkozlev@dunavpress.com

Мениджър Качество, входящ контрол, стандартизация и метрология
Христофор Иванов
тел.: (082) 880 269
e-mail: hivanov@dunavpress.com

Мениджър Качество, изходящ и технологичен контрол
Красимира Желязкова
тел.: (082) 880 327
e-mail: kzhelyazkova@dunavpress.com

Главен счетоводител
Клавдия Тодорова
тел.: (082) 880 246
e-mail: ktodorova@dunavpress.com

"Дунав прес"АД
бул. "Липник" 129
7005 Русе

тел.: (082) 880 260
факс: (082) 880 360
e-mail: office@dunavpress.com