"Дунав прес" АД с нов сертификат по Стандарт FSC
03.08.2017 г.

Уважаеми Партньори,


"Дунав прес" АД винаги следва своя ясна фирмена политика, насочена към опазване на околната среда.  Ето защо с удоволствие ви  информираме, че нашата Компания премина през юли 2017 година одит по Стандарт FSC-STD-40-004 и че от 01. 08. 2017 г. сме сертифицирани като фирма, имаща официално право да доставя картонени опаковки от материали, проследими по правилата на Forest Stewardship Council.


За ваше сведение, сертификатът на "Дунав прес" АД е регистриран под номер BV-COC-136478. Продуктите на нашата Компания могат да бъдат идентифицирани по лицензния код FSC-C136478, който ще откриете върху съпроводителните документи на доставките. Той е валиден до юли 2022 година и винаги може да бъде потвърден на официалния сайт на организацията https://info.fsc.org.


Ние с готовност ще работим съвместно с вас, за да реализираме целите за успешен бизнес и за разумно управление на природните ресурси на Планетата, за което изразяваме нашата пълна ангажираност!