„Дунав прес“ за втора година получи удостоверение за зелена енергия
30.08.2017 г.

„Дунав прес“ АД, гр. Русе, получи подновено удостоверение за зелена енергия от водещият търговец на българския свободен пазар на електроенергия, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни. Година по-рано, в края на юли 2016, печатницата стана третата компания в България, която получи удостоверение за зелена енергия, гарантиращо, че 100 % от доставяната й електроенергия е произведена от възобновяеми източници. Новият документ беше връчен на изпълнителния директор на „Дунав прес“, Николай Алексиев от Богомил Недевски, началник отдел Продажби на ключови клиенти в ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

„Дунав прес“ неизменно следва ясна фирмена политика, насочена към опазване на околната среда“, сподели изпълнителният директор на „Дунав прес“. „Нашата компания винаги се е стремила да работи по целесъобразен и щадящ природата начин, като е инвестирала в оборудване, технологии и добри практики за осъществяване на своята дейност. Удостоверението за зелена енергия е потвърждение за пълната ни ангажираност към разумното управление на природните ресурси на нашата планета. Радваме се, че в лицето на нашия доставчик на електроенергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги срещнахме отличен партньор в нашата мисия да продължаваме да бъдем „зелена компания“, допълни г-н Алексиев.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е единствената компания в България, която дава възможност на клиентите си да удостоверят, че електрическата енергия, която закупуват е произведена изцяло от възобновяеми енергийни източници. Удостоверенията за зелена енергия се базират на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие.

„През последната година и половина нашето дружество връчи сертификати за зелена енергия на десетки фирми и предприятия. Това е показателен знак за развитието на философията за „зелената идея“ в нашата страна. За нас е важно, че ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги се утвърждава като успешен партньор на бизнеса у нас, който все по-целенасочено развива своята дейност в условията на ефективно управление на природните запаси“, заяви г-н Недевски, началник отдел Продажби на ключови клиенти в енергийната компания.