ГОДИШНИ НАГРАДИ НА СПИСАНИЕ ПОЛИГРАФИЯ ЗА 2020 Г.
26.01.2021 г.

КАТЕГОРИИ:

 1. Образователен принос

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РОСИЦА САРДЖЕВА

Доц. д-р инж. Росица Сарджева е преподавала различни дисциплини в специалност  „Полиграфия“ на ТУ – София, ф-л Пловдив. Била е дългогодишен хоноруван преподавател в специалност „Книгоиздаване“ във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски“, София. Преподавала е и в специалност „Библиотечно-информационни науки“ на СУ „Кл. Охридски“ и в ХТМ – София. Била е ръководител на много дипломанти.

Научните ѝ интереси са в областта на печатните технологии и материалите за тях, дигиталния печат и неговите технологични варианти. Автор на книги, учебници и над 90 научни публикации в специализирани списания у нас и в чужбина (някои с регистрация в ELSEVIER ). Участвала е с доклади в международни конференции в Германия, Швеция, Русия, Гърция, Ливан, в т.ч. организирани от международната асоциация „International Circle for Education of Graphic Arts“.

Дългогодишен член е на Съюза на учените, секция „Технически науки“.

 1. Технологична инвестиция

ДУНАВ ПРЕС АД – РУСЕ

Дунав прес е най-голямата печатница на Балканите производител на опаковки за фармацевтичната индустрия.

С капацитета си от 650 милиона опаковки годишно, фирмата се нарежда сред първите 10 завода производители на кутии за фармацията в Европа.

Дунав прес е един от лидерите в българската полиграфическа промишленост и вече 150 години изпълнява основната си мисия - да предоставя качествени полиграфически услуги на своите клиенти, като съчетава традиции и високо качество.

Факти и цифри:

 • 3 високоскоростни поточни линии за производство на опаковки;
 • 650 милиона кутии годишно;
 • 150 милиона блистер карти годишно;
 • 98% доставки навреме и изцяло.

Сертификати:

 • Сертификат за изградена система по качество ISO 9001
 • Лиценз от Министерството на финансите за печат на ценни книжа
 • Стандарт FSC-STD-40-004
 • ISO 14001
 • ISO 50001
 1. Устойчива заетост и развитие

ДФП ДРУКФАРБЕН ЕООД – СОФИЯ

ДФП Друкфарбен ЕООД е част от Друкфарбен Груп и девизът е „Свързваме иновациите с опита – LINKING INNOVATION & EXPERTISE“.

Druckfarben Group включва група компании с международна дейност свързана с производството на мастила, лакови покрития и енергоспестяващи продукти.

Druckfarben Group е регионален лидер на Балканите в производството на мастила на база разтворители и на водна основа за гъвкави и транспортни опаковки. Двете основни производствени бази са разположени в Гърция, а продуктите се разпространяват чрез техните изцяло притежавани дъщерни дружества в Румъния, България, Сърбия, Кипър и Нигерия. Компанията е активна и на други пазари, като работи със специализирани агенти и дистрибутори.

ДФП Друкфарбен ЕООД играе основна роля като разпределителен център за групата, поради благоприятното си разположение и опитния си екип. ДФП Друкфарбен ЕООД отговаря за пазарите в Северна Македония, Армения, Албания и Косово директно, а също така произвежда и специфични продукти за цялата група, като изнася продукцията в Гърция, Румъния и Сърбия, откъдето продуктите достигат пазарите в Босня и Херцеговина, Хърватия, Унгария, Молдова, Украйна, Нигерия и др.

За последните 10 години ДФП Друкфарбен успя да разшири многократно външните си пазари, както и вътрешния пазар, утвърждавайки позицията си на лидер в България в производството и разпространението на мастила за флексо и дълбок печат. Това се дължи на дългогодишните инвестиции на компанията в иновационни технологии и перонал. Екипът на фирмата участва постоянно в обучения, както в България, така и във водещи печатници в Европа.

В производството в България за последните години бяха внедрени две автоматични смесителни станции, няколко високоскоростни миксера и беше изцяло преоборудвана лаборатория, в която освен Ink formulation software и X-rite advanced, бяха инсталирани и два автоматични пруфера - един за флексо и един за дълбок печат, с помощта на които се прецизират отпечатъците, при провеждането на качествения контрол.